RCP i KD

it-one sieci lan monitoring alarmy

 

RCP – Rejestracja Czasu Pracy
KD – Kontrola Dostępu

Nasza firma oferuje usługi w zakresie:

 • projektowania
 • instalacji / montażu
 • konserwacji
 • obsługi

systemów Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.
System Rejestracji Czasu Pracy i KD  składa się z części sprzętowej  terminale do ewidencji wejść i wyjść pracowników oraz oprogramowania zarządzającego. Pracownik rozpoczynający  i kończący pracę, dokonuje rejestracji w systemie poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej/linii papilarnych do rejestratora. Wszystkie darzenia są zapisywane w pamięci urządzenia i przesyłane do programu zarządzającego systemem.

Funkcje systemów Rejestracji Czasu Pracy i KD

 • Obliczanie czasu pracy zgodnie
 • Rozliczanie czasu pracy w dni wolne i świąteczne,
 • Naliczanie nadgodzin
 • Wyliczanie nadgodzin na podstawie nadawanego limitu w określonym dniu
 • Czas pracy w nocy, w soboty i niedziele,
 • Raportowanie spóźnień, nieobecności
 • Raportowanie dni: urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych,
 • Rejestracja wyjść z podziałem na prywatne i służbowe,
 • Możliwość tworzenia grup pracowników z własnym trybem pracy,
 • Korekcja zdarzeń,
 • Raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników,
 • Wyliczanie czasu pracy podczas nieobecności służbowych.
 • Nadawanie uprawnień dostępu do danych pomieszczeń
 • Rejestracja czasu pobytu w wybranym pomieszczeniu

Komentowanie jest wyłączone